I. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (Vrácení zboží do 14 dnů)

Zakoupené zboží v našem e-shopu máte právo vrátit do 14 dnů ode dne jeho převzetí bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete.

Pro řádné odstoupení od smlouvy prosím vyplňte Formulář odstoupení od smlouvy, který můžete zaslat společně se zbožím na naši adresu nebo nascanovaný na náš e-mail. Formulář pro odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde. Náklady na vrácení zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V důsledku odstoupení od smlouvy bude tato zrušena. Finanční částka za vrácené zboží bude vyplacena nejpozději do 14 dní ode dne přijetí vráceného zboží na náš sklad.

II. REKLAMACE ZBOŽÍ

Pokud není vaše zboží v pořádku prosíme o vyplnění Reklamačního formuláře, který je uveden níže. Přijetí reklamace Vám potvrdíme elektronicky.

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:
HAstav-pro s.r.o.
Ondrova 31/37
635 00 Brno

1. Reklamace zboží - poškození dopravcem

Pokud jeví zásilka při předání dopravcem známky poškození, zboží nepřebírejte, zjištěné závady zaznamenejte do dokladů doprovázející zásilku – Doručovací list přepravce.
V případě, že obal je bez zjeveného poškození, ale i přes to je zásilka uvnitř poškozená, oznamte nám tuto skutečnost neprodleně po jejím zjištění.
Pro urychlení vyřízení závady v přepravě, doporučujeme vytvořit fotodokumentaci doručené zásilky včetně transportního obalu, kterou nám zašlete na náš e-mail.

2. Reklamace zboží - vady v záruční době

Písemnou reklamaci zboží v záruční době zašlete na výše uvedené kontakty. Můžete využít Reklamační formulář uvedený níže. Nevyužijete-li náš Reklamační formulář, přiložte k písemné reklamaci kopii faktury, nebo uveďte alespoň její číslo. Poškozené zboží je vhodné doručit k reklamaci co nejdříve po písemném uplatnění reklamace nebo současně s ním. Písemné potvrzení o doručení reklamace vám zašleme mailem po fyzickém obdržení reklamovaného zboží na náš sklad. Reklamované zboží zašlete (na své náklady) na výše uvedenou adresu. V případě oprávněné reklamace budou náklady na jeho přepravu vyplaceny po jejich doložení (účtenka za poštovné, atd.).

Je-li kupující fyzická osoba, lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní. Je-li právnická osoba, není určena zákonná lhůta, nicméně se snažíme dodržet stejný termín jako u reklamace u fyzické osoby. Následně vám vydáme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnení zamítnutí reklamace. Toto vyjádření obdržíte mailem.

Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 732 420 333, a to v pracovní dny 8:00 do 16:30 hod nebo nebo e-mailem na info@navnadyproryby.cz.

Reklamovat nelze dárky navíc připojené k objednávce nebo k položce.

3. Reklamace neoprávněná

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace (zaslání zboží na naši adresu). V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, bude reklamované zboží zasláno zpět zákazníkovi na náklady zákazníka, nebo si ho zákazník může vyzvednout v sídle firmy.

V případě platby převodem z účtu, vracíme finanční částky za reklamované zboží pouze na bankovní účty vedené v CZK v České republice. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.